אתר הסטודנטים של התכנית הלאומית
להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים

התכנית הלאומית להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים פותחה בין היתר בעקבות מחקר שערך משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ביולי 2018, שהעלה צורך בשינוי מהותי בהלימה בין הלימודים במגמות הטכנולוגיות השונות לבין הצרכים הפרקטיים בשוק העבודה. במסגרת המחקר, נשאלו סטודנטים במכללות הטכנולוגיות על שביעות רצונם בנוגע להתאמה זו, ורק כ-40% מהסטודנטים הביעו שביעות רצון גבוהה. כמו כן, נמצא קשר חיובי בין ניסיון מקצועי קודם לבין שכר חודשי, כאשר בעלי ניסיון קודם משתכרים ב-2200 ₪ יותר, וכי עובדים ללא ניסיון מדווחים על פי 2 יותר קשיים מאשר עובדים עם ניסיון.

התוכנית צפויה להתחיל לפעול באוקטובר 2019 בפיילוט של 5 שנים, ותכלול בשלב זה כ- 1,200 סטודנטים במגמות מכונות, תוכנה ואלקטרוניקה. במסגרת התוכנית ינתנו תמריצים כספיים וליווי מקצועי למכללות ולמעסיקים שיבחרו להשתתף בתכנית הפיילוט. בין היתר ישופו המעסיקים שיקבלו סטודנטים להתמחות, כולל קבלת תשלום עבור כל סטודנט שמגיע להתמחות וכן בונוס נוסף עם מתן דיפלומה. צעדים אלה נועדו לתת תמריץ למעסיקים להשקיע בהליך ההתנסות של הסטודנטים ולסייע להם לעבור את ההכשרה בהצלחה. מתכונת ההתנסות המעשית משתנה בהתאם לתכנית ההכשרה במכללה ובהתאם להתקדמות במסלול ההכשרה, ותהיה בשכר מלא. 

כמו כן יתומרצו המכללות באמצעות מענקים פר תלמיד, וזאת על מנת לממן כוח אדם מטעמה אשר תפקידו לשפר את ההלימה בין ההכשרה לצרכי המעסיקים במשק, להעלות את אחוזי הדיפלום של הסטודנטים, לסייע להם לצבור ניסיון תעסוקתי ולהקנות מיומנויות למידה חדשות. כוח אדם זה יהיה אמון על פיתוח קשרי מעסיקים  במכללה ולהענקת תמיכה וליווי בלימודים ובפיתוח כישורי חיים. בונוס נוסף ינתן למכללות שהסטודנטים שלהם יעבדו אחר מכן במקצוע שלמדו וישתכרו על פי ציפיות השכר הרלוונטיות.       

כמו כן, מתוך ההבנה כי קשיים כלכליים וקושי לעבוד מהווים סיבה עיקרית לנשירה מהלימודים, תוענק תמיכה כלכלית לסטודנטים הן במלגות שכר הלימוד והן במלגות מחייה.  

מה מיוחד בתכנית?

שיתוף פעולה בין מעסיקים למכללות הטכנולוגיות: במסגרת התוכנית משולבים מעסיקים בביצוע התאמות בתכנית הלימודים במכללות הטכנולוגיות ובהכשרת הסטודנטים במסגרת חניכות בשכר בזמן ההכשרה.

איך זה עובד: 

מטרות התכנית:

 • חיזוק היכולות ודרכי העבודה של המכללות הטכנולוגיות עם מעסיקים.
 • שיפור ההלימה בין תכני ההכשרה ובין הידע, הכישורים והמיומנויות הנדרשים מהעובדים במקצוע.
 • העלאת אחוז המדופלמים העובדים במקצוע הנלמד ל- 80% מהלומדים.
 • העלאת אחוז המועסקים במקצוע מקרב המוסמכים ל- 80%.
 • פיתוח ויישום ניסיוני (פיילוט) של שנת הכשרה שלישית להנדסאים מומחים במגמות ניהול, הדרכה ו/או מומחיות טכנולוגית רוחבית להנדסאים בעלי ניסיון תעסוקתי בתעשייה.

מרכיבי התכנית:

 • יישום מלא של הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית
 • שילוב מעסיקים בתכנון ההכשרות
 • שלוב ההכשרות בחניכה אצל המעסיקים
 • פיתוח כישורי חיים
 • עבודה בשכר תוך כדי הלימודים
 • תקצוב תוספתי על התקצוב הממשלתי הקיים
 • מודל "תשלום על הצלחות"
 • פיתוח שנת הכשרה שלישית להנדסאים מומחים בעלי נסיון תעסוקתי לתפקידי ניהול, הדרכה ו/או הבנה טכנולוגית רוחבית

צוות ומבנה עבודה:

 • ועדת ההיגוי כוללת את נציגי השותפים: משרד העבודה, ג'וינט ישראל, קרן עזריאלי וצורים. יו"ר הועדה תאיר איפרגן – מנהלת מה"ט.
 • מנהל תחום בתבת
 • מנהל תכניות ג'וינט תבת
 • מנהלת התכנית
 • צוות מקצועי
 • מלווי התכנית מטעם פיתוח ידע תבת